Pachinko av Min Jin Lee

En redig tegelstenar bok. Men även riktigt bra och med en vacker text som nästan gör att man känner dem asiatiska dofterna där Sunja och dom andra bor. Boken tog tid att läsa men när den väl lästes ordentligt gick det av bara farten.


Från bokens baksida:
I en liten fiskeby i Yeongdo, Korea föds 1911 Sunja, den efterlängtade dottern till fattiga men stolta föräldrar. Men när Sunja blir gravid med en gift yakuza är hela familjens tillvaro nära att falla samman. När Isak, en kristen tuberkulosdrabbad präst, ber om Sunjas hand uppenbarar sig en lösning - ett nytt liv för henne till Japan, som hans hustru. I ett främmande land där hon inte känner någon och inte pratar språket måste hon finna styrkan att skapa sig ett nytt hem och göra de uppoffringar som krävs för att överleva.

5 av 5 gripar

Gripande, fascinerande, episk

Tack till bokförlaget Polaris för recex.